TOMRA işe alım gizlilik bildirimi

GDPR Madde 13, 14 ve 21 uyarınca bu Gizlilik Bildirimi, tarafımızdan ilan edilen bir işe başvurduğunuzda TOMRA olarak kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizi bilgilendirir. Bu Gizlilik Bildirimi ayrıca, tarafımızdan ilan edilen bir işe başvurmanız halinde kişisel bilgilerinizin kullanımı, erişimi ve düzeltilmesine ilişkin seçeneklerinizi de açıklamaktadır. Ayrıca, Gizlilik Bildirimi sizden topladığımız bilgileri ve bu bilgilerin TOMRA Recruit sisteminde nasıl saklanarak işlenebileceğini açıklamaktadır. TOMRA İşe Alım sistemi, TOMRA Group'un Başvuru İzleme Sistemidir.

Hangi bilgileri topluyoruz?

TOMRA Recruit, aşağıdaki iş arayan verilerini, bize sağlandığı durumlarda toplamaktadır:

Tüm iş arayanlar::

 • Kampanya katılım bilgileri ve analizleri
 • Adayın Adı
 • Adres
 • E-posta adresi
 • İletişim bilgileri
 • İş deneyimi geçmişi
 • Eğitim geçmişi
 • Özgeçmiş
 • Bildirim süresi
 • Maaş beklentisi
 • Sürücü belgesi
 • TOMRA için çalıştıysanız, önceki bilgiler (Almanya hariç tüm ülkeler)
 • Yasal çalışma hakkı (Almanya hariç tüm ülkeler)

Bazı ülkeler için::

 • Cezai hükümler (sadece Çin, Yeni Zelanda ve Avustralya için)
 • Yaralanma ve tıbbi durumlar (sadece ABD, Çin, Yeni Zelanda ve Avustralya için)

 

Yalnızca yasal raporlama amacıyla toplanan bilgiler::

 • Cinsiyet (ABD, Yeni Zelanda ve Avustralya için)
 • Etnik köken (ABD, Yeni Zelanda ve Avustralya için)
 • Gazi statüsü (ABD için)
 • Engellilik (ABD, Yeni Zelanda ve Avustralya için)

Kişisel verilerin işlenmesinin amacı ve yasal dayanağı

Kişisel verilerinizi, bizimle bir staj, çıraklık veya istihdam ilişkisi kurulmasına karar vermek için işliyoruz. Bunun yasal dayanağı, GDPR'nin sözleşme ilişkilerinin başlatılması veya uygulanmasına yönelik Madde 6 (1) b bendidir. Kişisel verileriniz ayrıca, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi (GDPR Madde 6 (1) c bendi) veya bize yönelik yasal taleplere karşı savunma yapmak için gerekli olması (GDPR Madde 6 (1) f bendi) durumunda da işlenecektir. Özgürce verdiğiniz onayla ve daha iyi erişim sağlamak amacıyla, verilerinizi işe alım kampanyaları sırasında aday katılımını analiz etmek için işleyebiliriz. Bunun için yasal dayanak, GDPR Madde 6 (1) bölüm a'dır. Bu onayı herhangi bir neden belirtmeksizin istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz; bu durumda verileriniz silinecektir.

Kişisel veri sağlama zorunluluğu

Kişisel verileriniz hakkında bilgi vermek zorunda değilsiniz. Ancak başvuru süreci için belirli kişisel bilgileri vermediğiniz takdirde, sizinle bir iş ilişkisi kuramayacağımızı lütfen not edin. Başvurunuzda yalnızca başvuruyu gerçekleştirmek için gerekli olan kişisel verileri vermenizi öneririz.

Yetenek havuzu

Başvurunuzu başlangıçta reddetmemiz gerekiyorsa, kişisel verilerinizi yetenek havuzumuzda, belirli başvuru sürecinin bitiminden sonra da saklamak için onayınızı isteyebiliriz. Bu sayede yetenekli başvuru sahipleri ile iletişim halinde kalabilir ve onları gelecekte uygun açık pozisyonlar hakkında bilgilendirebiliriz.

Başvuru verilerinizin yetenek havuzumuzda saklanması ve işlenmesinin yasal dayanağı, GDPR'nin onayınız ile ilgili olan Madde 6 (1) a bendidir. Bu onayı herhangi bir neden belirtmeksizin istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz; bu durumda verileriniz silinecektir.

Kişisel verilerinizi başkaları ile ne zaman ve nasıl paylaşıyoruz

Kişisel verilerinizi şirketimiz içinde yalnızca sözleşmeden doğan ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek veya meşru menfaatlerimizi uygulamak için verilere ihtiyaç duyan departmanlara ve kişilere aktarırız.

Veriler, pozisyon için işe alım yöneticisi, yerel İK/P ve O departmanı ve atanmış sistem yöneticileri tarafından görülebilir. İşe alım süreci bir acente aracılığıyla yönetiliyorsa, verileriniz acentede atanan kişi tarafından görülebilir. TOMRA, kişisel verileri üçüncü taraf bir sisteme aktarmayı amaçlamamaktadır.

Üçüncü bir ülkeye aktarım

Başvuru sahibi yönetim sistemi, EEA/AB dışındaki bir şirket tarafından sağlanmaktadır. Kişisel verilerinizin kendi yargı alanınız dışındaki ülkelere aktarılması için gerekli güvenceleri sağlamak amacıyla, kişisel verilerinizin korunmasını ve veri koruma yasalarına uyulmasını sağlamak için uygun güvenlik önlemlerini ve güvencelerini (bunların arasında bir Veri İşleme Anlaşması veya sözleşmesi ve en son Standart Sözleşme Maddeleri ve ek güvenlik önlemleri de bulunmaktadır) uygulamaya koyduk.

Otomatik karar alma yok

TOMRA İşe Alım, GDPR Madde 22 bağlamında otomatik karar verme mekanizmasını kullanmamaktadır.

Kişisel verilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz?

Bilgi kategorisi: Bilgiler şu süre sonra silinir:

TOMRA'dan ayrılan kullanıcılar, TOMRA İşe Alım'da devre dışı bırakılacak ve veriler, doğrudan yöneticiler için görünmez hale getirilecektir. Veriler, devre dışı bırakıldıktan 1 yıl sonra otomatik olarak silinecektir. Atanan sistem yöneticileri, devre dışı bırakılan kullanıcıların verilerine silininceye dek erişebilecektir.

Yetenek havuzu aday kampanyası katılım bilgileri ve analizleri, kayıt olduktan sonra bir yıla kadar saklanacak ve sonrasında, aday kayıtları ile birlikte otomatik olarak silinecektir.

Başvurunuzun başarılı olması halinde, kişisel verilerinizi istihdamınız süresince, istihdamı kabul ettiğinizde size sağlayacağımız Çalışan Gizlilik Politikasına uygun olarak saklayacağız.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız

Kişisel verilerinizi bulundurduğumuz veya işlediğimiz zamanlarda, verilerin öznesi aşağıdaki haklara sahip olacaktır:

 • Kişisel bilgilerinize erişim, düzeltme, silme veya güncelleme talep edebilirsiniz.
 • Kişisel bilgilerinizin işlenmesine itiraz edebilir, kişisel bilgilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı isteyebilir veya kişisel bilgilerinizin taşınmasını talep edebilirsiniz.
 • Kişisel bilgilerinizi toplamamız ve kullanmamız konusunda bir veri koruma yetkilisine şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. AEA, İsviçre ve bazı Avrupa dışı ülkelerdeki (ABD ve Kanada dahil) veri koruma yetkililerinin iletişim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.


Bu haklardan herhangi birini kullanmak için lütfen [email protected] adresine e-posta veya şu adrese posta göndererek bizimle iletişime geçin: TOMRA Systems ASA, Drengsrudhagen 2, 1385 Asker, Norway, Attn: Privacy – Data Protection Officer. Bilgilerinizi değiştirme, düzeltme veya silme talebinize makul bir süre içinde yanıt verecek ve gerçekleştirdiğimiz eylem hakkında sizi bilgilendireceğiz.