Rekrutacja TOMRA — polityka prywatności

Zgodnie z art. 13, 14 i 21 RODO niniejsza Informacja o ochronie prywatności wskazuje, w jaki sposób w firmie TOMRA przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy ubiegasz się o oferowane przez nas stanowisko. Niniejsza Polityka prywatności opisuje również Twoje opcje dotyczące wykorzystania, dostępu i korekty Twoich danych osobowych, jeśli ubiegasz się o oferowane przez nas stanowisko. Ponadto informacja o ochronie prywatności opisuje, jakie dane użytkowników gromadzimy oraz sposób przechowywania i przetwarzania danych w systemie rekrutacyjnym TOMRA. System rekrutacyjny TOMRA jest systemem monitorowania kandydatów dla grupy TOMRA.

Jakie informacje gromadzimy

TOMRA Recruit gromadzi następujące dane osób poszukujących pracy, jeśli zostały nam one przekazane:

Wszyscy kandydaci:

 • Informacje i analizy dotyczące zaangażowania w kampanię
 • Nazwisko kandydata
 • Adres
 • Adres e-mail
 • Dane kontaktowe
 • Doświadczenie zawodowe
 • Wykształcenie
 • CV
 • Okres wypowiedzenia
 • Oczekiwania dotyczące wynagrodzenia
 • Prawo jazdy
 • Poprzednie informacje, jeśli użytkownik pracował dla firmy TOMRA (wszystkie kraje oprócz Niemiec)
 • Prawo do pracy (wszystkie kraje oprócz Niemiec)

W niektórych krajach:

 • Wyroki skazujące (tylko dla Chin, Nowej Zelandii i Australii)
 • Urazy i stany medyczne (tylko Stany Zjednoczone, Chiny, Nowa Zelandia i Australia)

 

Informacje gromadzone wyłącznie do celów sprawozdawczych:

 • Płeć (dla Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii i Australii)
 • Pochodzenie etniczne (dla Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii i Australii)
 • Status weterana (dla Stanów Zjednoczonych)
 • Niepełnosprawność (dla Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii i Australii)

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy podejmujemy decyzję o zatrudnieniu Cię na etat, na staż lub praktykę. Podstawę prawną stanowi art. 6 (1) lit. b RODO dotyczący nawiązania lub realizacji stosunków umownych. Ponadto dane osobowe użytkownika są przetwarzane, o ile jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych (art. 6 (1) lit. c RODO) lub do obrony przed roszczeniami prawnymi (art. 6 (1) lit. f RODO). Za Twoją dobrowolnie udzieloną zgodą możemy przetwarzać Twoje dane w celu analizy zaangażowania kandydata podczas kampanii rekrutacyjnych, aby usprawnić działania informacyjne. Podstawę prawną stanowi art. 6 (1) lit. a RODO. W każdej chwili użytkownik może wycofać swoją zgodę bez podawania przyczyny, a jego dane zostaną usunięte.

Obowiązek przekazania danych osobowych

Użytkownik nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że jeśli użytkownik nie poda pewnych danych osobowych w procesie rekrutacji, nie będziemy w stanie nawiązać z nim stosunku pracy. Zalecamy, aby w aplikacji podawać tylko te dane osobowe, które są niezbędne do jej realizacji.

Pula talentów

Jeśli początkowo odrzucimy Twoją aplikację, możemy poprosić o zgodę na przechowywanie Twoich danych osobowych w naszej bazie talentów po zakończeniu konkretnego procesu aplikacyjnego. Dzięki temu możemy utrzymywać kontakt z utalentowanymi kandydatami i informować ich o odpowiednich ofertach pracy w przyszłości.

Przechowywanie i przetwarzanie danych kandydatów w naszej bazie talentów odbywa się zgodnie z art. 6 (1) lit. a RODO, tj. na podstawie zgody użytkownika. W każdej chwili użytkownik może wycofać swoją zgodę bez podawania przyczyny, a jego dane zostaną usunięte.

Kiedy i w jaki sposób udostępniamy Twoje dane osobowe innym osobom

Dane osobowe przekazujemy w naszym przedsiębiorstwie tylko tym działom i osobom, które potrzebują ich do wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych lub realizacji naszych uzasadnionych interesów.

Dane będą widoczne dla kierownika ds. rekrutacji dla danego stanowiska, lokalnego działu kadr i organizacyjnego i przypisanych administratorów systemu. Jeśli proces rekrutacji jest zarządzany przez agencję, Twoje dane będą widoczne dla osoby przypisanej w agencji. Firma TOMRA nie zamierza przesyłać danych osobowych do systemów stron trzecich.

Przekazywanie danych do kraju trzeciego

System zarządzania kandydatami jest dostarczany przez firmę spoza EOG/UE. Aby zapewnić niezbędne zabezpieczenia przekazywania danych osobowych do krajów poza jurysdykcją zamieszkania użytkownika, wdrożyliśmy odpowiednie środki ostrożności i zabezpieczenia (w tym umowy lub umowy o przetwarzanie danych oraz najnowsze standardowe klauzule umowne i dodatkowe środki bezpieczeństwa) w celu zapewnienia ochrony danych osobowych użytkownika i zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Firma TOMRA Recruit nie korzysta z zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 RODO.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Kategoria informacji: Informacje są usuwane po:

Użytkownicy opuszczający firmę TOMRA zostaną dezaktywowani w TOMRA Recruit, dzięki czemu dane będą niewidoczne dla bezpośrednich przełożonych. Dane są automatycznie usuwane po upływie 1 roku od dezaktywacji. Przypisani administratorzy systemu mają dostęp do danych dezaktywowanych użytkowników do momentu usunięcia tych danych.

Informacje i analizy dotyczące kampanii zaangażowania kandydatów w pulę talentów są przechowywane do roku od rejestracji, po czym są automatycznie usuwane wraz z rekordami kandydatów.

Jeśli Twoja aplikacja zostanie pomyślnie rozpatrzona, będziemy przechowywać dane osobowe przez czas trwania zatrudnienia zgodnie z Polityką prywatności pracowników, którą udostępnimy po zaakceptowaniu zatrudnienia.

Prawa użytkownika dotyczące jego danych osobowych

W dowolnym przypadku, gdy posiadamy lub przetwarzamy dane osobowe, osoba, której dane te dotyczą, ma następujące prawa:

 • Użytkownik może zażądać dostępu, korekty, usunięcia lub aktualizacji swoich danych osobowych.
 • Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, poprosić nas o ograniczenie ich przetwarzania lub zażądać ich przeniesienia.
 • Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu ochrony danych dotyczących gromadzenia i wykorzystywania przez nas jego danych osobowych. Dane kontaktowe organów ds. ochrony danych w EOG, Szwajcarii i niektórych krajach pozaeuropejskich (w tym w USA i Kanadzie) są dostępne tutaj.


Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, prosimy o kontakt pod adresem [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres TOMRA Systems ASA, Drengsrudhagen 2, 1385 Asker, Norwegia, Attn: Prywatność — inspektor ochrony danych. Odpowiemy na Twoje żądanie zmiany, poprawienia lub usunięcia Twoich danych w rozsądnym terminie i poinformujemy Cię o podjętych przez nas działaniach.